AVALEHT
KALENDER
 




KOGUDUS

KIRIK

TEGEVUSED
Jumalateenistuslik elu
Muusikatöö
Laste- ja noortetöö

SÕPRUSKOGUDUSED

UUDISTE ARHIIV

PILDIALBUM

VIITED

 


TEGEVUSED - Jumalateenistuslik elu

Jumalateenistused toimuvad kaks korda kuus esimesel ja kolmandal pühapäeval ning kirikupühadel. Jumalateenistusliku elu põhiosa moodustavad pühapäevased jumalateenistused, mis toimuvad õpetaja kohal olles reeglipäraselt missana.

Surnuaiapüha jumalateenistusi peetakse Martna, Rõude ja Väike-Lähtru kalmistutel.

Informatsiooni teenistuste toimumise kohta saab kohalikust ajalehest "Lääne Elu", kiriku teadetetahvlilt ja kantseleist.

Liturgilise rõivastusena kasutab õpetaja jumalateenistusel albat.

 Kiriklike talitustena viime läbi ristimisi, leerikursusi, millele järgneb konfirmatsioon, laulatusi, kodukülastusi, kui on soov, siis jagame ka kodust armulauda ja kiriklikke matuseid.

Juubelitel peame meeles koguduse liikmeid lillede ja õnnitluskaardiga.

Igal aastal korraldame pastoraadis ühise jõulupeo koos vallarahvaga.

Pastoraadis toimub annetusmüük koguduse heaks, avatud on kantselei.

 

|↑ üles|  


 
EELK Martna Püha Martini kogudus | 90601 Martna, Läänemaa | tel 58093633, martna@eelk.ee