AVALEHT
KALENDER
 
KOGUDUS
Kantselei
PƵhikiri
Majandusaasta aruanded
Juhtorganid
Eetilised pƵhimƵtted ja vƤƤrtused

KIRIK

TEGEVUSED

SƕPRUSKOGUDUSED

UUDISTE ARHIIV

PILDIALBUM

VIITED

 


KOGUDUS - Majandusaasta aruanded

EELK Martna PĆ¼ha Martini koguduse 2020. aasta majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANNE  

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.20120 

nimi: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Martna Püha Martini Kogudus 

registrikood: 80210786  

Martna küla, Martna vald, Läänemaa postisihtnumber: 90601 

 telefon: +372 58093633

e-posti aadress: martna@eelk.ee

 

 

EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU MARTNA PÜHA MARTINI KOGUDUS 2020. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

Koguduse liikmete üldarv aasta lõpuks oli 146. Annetajaliikmeid oli 28 ja täiskogu liikmeid 14.

 

Täiskogu koosolekuid peeti aruandeaastal üks kord. 7. juunil 2020 toimunud täiskogu koosolek kinnitas koguduse 2019. a majandusaastaaruande ja kiitis heaks 2020. a eelarve.

 

EELK konsistooriumi 7. septembri 2004 otsusega nr 7 on antud EELK Martna Püha Martini kogudusele luba jätta koguduse nõukogu valimata.

 

Alates 6. novembrist 2016 on juhatuse koosseis: esimees Anu Huusi; liikmed Mye Jõemaa, Aime Kasepalu, Anu Raagmaa, Riina Suursaar, Hardo Söderholm. Koguduse hooldajaõpetaja Küllike Valk on juhatuse liige ameti poolest.

 

Revidendiks on Helle-Moonika Helme.

 

Palgalisteks töötegijateks on koguduses organist – Lia Salumäe ja heakorratöötaja – Aini Sarrapik.

 

Koguduse laulukoori tegevus peatus seoses pandeemia levikuga riigis.

 

Ametitalitusena viidi läbi 7 matust, ristitamisi, konfirmatsioone ja laulatusi ei toimunud.

 

Kogukonnale on suunatud laadad kiriku esisel parkimisplatsil. Töötud on saanud diakooniamüügist endale riidekraami ka ilma tasuta. Positiivse tagasiside osaliseks sai jõulueelne toidupakkide jagamine.

 

Aruandeaastal laekus kokku 20 458,40 eurot. Liikmeannetustena laekus 5 915,61 eurot.

Kulusid oli kokku 27 780,50 eurot. Aastalõpu saldo on 2141,95 eurot.

 

Kogudusemaja (ehitatud 19. saj) on kogudusele tagastatud 1997. aastal. Kogudus kasutab maja kahte alumise korruse tuba kasutatud riiete jagamiseks. Talvekirikuks kohandatud saal on remonditud.

 

Kantselei ja õpetaja kabinet on korrastatud. Vajalik on teha kapitaalremont kogudusemaja 2. korrusel, kantselei ja köögi osas. Esmajärjekorras vajab vahetamist kanalisatsioonisüsteem ning korda tulevad teha põrandad. Kogudusemaja 1. korruse aknad said vahetud 2016. a. 2017. aasta suvel tehti sanitaarremont diakooniatöö ruumides.

 

Köstrimaja koos abihoonega on koguduse omanduses. Hoone on rahuldavas seisukorras. Hoonet üürib koguduse juhatuse esimees Anu Huusi.  

 

Kiriku lähedal surnuaial on vana mõisnike hauakabel, mis on koguduse omandis.

 

Maa on kogudusel kokku 36,2 ha, sh haritavat maad on 0,3 ha, metsa 26,7 ha, surnuaiad Martna kiriku ümber ja Rõudes (kokku 2,5 ha).

 

Kunstilise ja ajaloolise väärtusega vallasvara on riikliku kaitse all üle kolmekümne ühiku: puunikerdused, hauakivid ja kirikuriistad. Kirikus asuv väärtuslike kunsti- ja muinsusvarade kollektsioon on Riigi Muinsuskaitseameti poolt 1995.a. revideeritud, kaitselepingud on sõlmitud 06.03.2003.a. 

Küllike Valk

koguduse hooldajaõpetaja

EELK Martna PĆ¼ha Martinikoguduse 2021. aasta majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANNE  

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.20120 

nimi: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Martna Püha Martini Kogudus 

registrikood: 80210786  

Martna küla, Martna vald, Läänemaa postisihtnumber: 90601 

 telefon: +372 58093633

e-posti aadress: martna@eelk.ee

 

 

EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU MARTNA PÜHA MARTINI KOGUDUS 2020. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

Koguduse liikmete üldarv aasta lõpuks oli 146. Annetajaliikmeid oli 38 ja täiskogu liikmeid 13.

 

Täiskogu koosolekuid peeti aruandeaastal üks kord. 2. mail 2021 toimunud täiskogu koosolek kinnitas koguduse 2020. a majandusaastaaruande ja kiitis heaks 2021. a eelarve ja tegevuskava ning valis koguduse nõukogu.

 

Alates 2. maist 2021 on koguduse nõukogu koosseisus: Anu Huusi, Anu Raagmaa, Riina Randmaa, Hardo Söderholm, Helle-Moonika Helme, Tiina Pajumaa, Mye Jõemaa, Sirje Sannik ja hooldajaõpetaja Küllike Valk ameti poolest. Juhatuse koosseis: esimees Anu Huusi; liikmed  Anu Raagmaa, Hardo Söderholm ja Sirje Sannik Koguduse hooldajaõpetaja Küllike Valk on juhatuse liige ameti poolest.

 

Revidendiks on Helle-Moonika Helme.

 

Palgalisteks töötegijateks on koguduses heakorratöötaja alates 13. aprillist 2022 Elmo Pajuväli.

 

Raamatupidamisteenust osutab kogudusele Esitex OÜ Katrin Saare isikus alates 16. novembrist 2021.

 

Koguduse laulukoori tegevus peatus seoses pandeemia levikuga riigis.

 

Ametitalitusena viidi läbi 9 matust, ristitamisi, konfirmatsioone ja laulatusi ei toimunud.

 

Kogukonnale on suunatud laadad kiriku esisel parkimisplatsil. Töötud on saanud diakooniamüügist endale riidekraami ka ilma tasuta. Positiivse tagasiside osaliseks sai jõulueelne toidupakkide jagamine.

 

Aruandeaastal laekus kokku 30543,00 eurot. Liikmeannetustena laekus 5 915,61 eurot.

Kulusid oli kokku 26 039,00 eurot. Aastalõpu saldo on 6646,00 eurot.

 

Kogudusemaja (ehitatud 19. saj) on kogudusele tagastatud 1997. aastal. Kogudus kasutab maja kahte alumise korruse tuba kasutatud riiete jagamiseks. Talvekirikuks kohandatud saal on remonditud.

 

Kantselei ja õpetaja kabinet on korrastatud. Vajalik on teha kapitaalremont kogudusemaja 2. korrusel, kantselei ja köögi osas. Esmajärjekorras vajab vahetamist kanalisatsioonisüsteem ning korda tulevad teha põrandad. Kogudusemaja 1. korruse aknad said vahetud 2016. a. 2017. aasta suvel tehti sanitaarremont diakooniatöö ruumides.

 

Köstrimaja koos abihoonega on koguduse omanduses. Hoone on rahuldavas seisukorras. Hoonet üürib koguduse juhatuse esimees Anu Huusi.  

 

Kiriku lähedal surnuaial on vana mõisnike hauakabel, mis on koguduse omandis.

 

Maa on kogudusel kokku 36,2 ha, sh haritavat maad on 0,3 ha, metsa 26,7 ha, surnuaiad Martna kiriku ümber ja Rõudes (kokku 2,5 ha).

 

Kunstilise ja ajaloolise väärtusega vallasvara on riikliku kaitse all üle kolmekümne ühiku: puunikerdused, hauakivid ja kirikuriistad. Kirikus asuv väärtuslike kunsti- ja muinsusvarade kollektsioon on Riigi Muinsuskaitseameti poolt 1995.a. revideeritud, kaitselepingud on sõlmitud 06.03.2003.a. 

 

 

 

Küllike Valk

koguduse hooldajaõpetaja

|↑ üles|  


 
EELK Martna Püha Martini kogudus | 90601 Martna, Läänemaa | tel 58093633, martna@eelk.ee